KOŠICE

20. júl 2024

DOLNÁ BRÁNA 19:00 KOŠICE

PRE​ŠOV

21. september 2024

miesto a čas budú uvedené v najbližšej dobe

SLEDUJ TWC.SK NA instagrame >

SLEDUJ TWC.SK NA Facebooku >

 NAPÍŠNÁMNA MAIL
twc@timothy.sk >

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa. Preto chceme priniesť evanjelium, Boží život, Božie Kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť vplyv aj mimo steny kostola.

NÁŠ CIEĽ

TRANSFORMATION TOUR

SPÔSO​B

Do každého mesta chceme tiež priniesť so sebou niekoľko tímov, ktoré budú slúžiť s lokálnym tímom ľuďom v danom meste jeden, alebo viac dní. Spájame rôzne spoločenstvá a služby z okolia a spoločne im a mestu slúžime. Chceme naštartovať úplne obyčajných ľudí zažívať neobyčajné veci s Pánom Bohom! Prihovárame sa a žehnáme rôznym oblastiam verejného života ako je školstvo, verejná správa, politika, zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, podnikanie, a kulúra. 

čítaj viac >>>

Vyzývame Boží ľud k modlitebnej “adopcii” všetkých predstaviteľov mesta a verejného života. Na Dávidových stánkoch uctievame Pána Ježiša Krista ako Pána a Kráľa celej zeme, modlíme sa za oblasti života v meste a za veci, kde chýba hojný život. Modlitebný evanjelisti sa na uliciach počas dňa prihovárajú za potreby ľudí a zvestujú im “dobrú správu”. Celodenný program a aktivity sú zakončené spoločným večerom chvál, kde priamo na pódiu žehnáme kľúčovým ľuďom v meste, z cirkví, samospráv s cieľom povzbudzovať ich a pomôcť im rozbehnúť Božiu premenu mesta a zmeniť celkovú atmosféru života!

2024

Modlitebný tím

slúžiaci obyvateľom mesta, spoločenstvám, služobníkom, pastorom

DÁVIDOV STÁNOK

nepretržité chvály a príhovory za celý program v danom meste

MODLITBY 24/7

sieť modlitebníkov a príhovorcov, ktorí držia modlitebnú stráž(na „ďiaľku“ zo svojho mesta) za celú akciu. www.modlitby24-7.net

MODLITEBNÁ
EVANJELIZÁCIA

príhovorné modlitby za ľudí na uliciach.Do tohto tímu pozývame domácich (miestnych) modlitebníkov a evanjelistov, ktorí majú na srdci svoje okolie a evanjelizáciu. Viac o modlitebnej evanjelizácií sa dozviete na stránke: awakening.sk/modlitebna- evanjelizacia/

UCTIEVANIE  TANCOM

uctievanie tancom – tím tanečníkov, ktorí chvália Boha tancom v prorockom vnímaní pre dané mesto.

TECHNICKÝ  TÍM

pomoc pri technickom zabezpečení akcie (zvuk, svetlá, pódiá, atď.)

... Máš otázky ohľadom ​TTour?

ČO MÔŽEM ZAŽIŤ NA TRANSFORMATION TOUR?
 • Vrámci programu vystúpia hudobné zoskupenia aj jednotlivci z rôznych kútov Slovenska, lokálni rečníci a mnoho iných. Súbežne s hlavným programom bude prebiehať napríklad aj detský program , modlitby príhovoru a Dávidove stánky. Zúčastniť sa môžete aj na Modlitbách 24/7 alebo uctievaní tancom počas chválových modlitieb. Vyvrcholením programu je spoločný večer modlitieb a chvál. Na toto stretnutie pozývame aj zástupcov jednotlivých sfér života mesta, ktorým umožňujeme v krátkom výstupe povedať pár slov o ich výzvacha problémoch, ktoré sa stanú našimi modlitebnými námetmi. Následne prebiehajú modlitby za predstaviteľov mesta. V tejto časti spolupracujeme s kresťanskými duchovnými autoritami z rôznych denominácií, pôsobiacich v meste. Vstup na program je zadarmo keďže chceme aby sa programu mohol zúčastniť každý. Súčasťou programu je preto aj prípadná zbierka, ktorá pomáha pokryť naše náklady.
AKO FUNGUJE SPOLUPRÁCA S MESTAMI NA TRANSFORMATION TOUR?
 • Vytvárame sieť a spôsob vzájomnej podpory a spolupráce so skupinami a jednotlivcami v mestách a na tejto stránke budeme pridávať ďalšie materiály, svedectvá, vyučovania, videá a následné aktivity na podporu vízie získavať mestá pre Krista
 • Motivujeme kresťanov ku adoptovaní si svojho okolia modlitbou a praktickou službou. 
 • možná spolupráca na príprave kajúcnej tryzny v tvojom meste.
 • možná pomoc pri zorganizovaní konferencie “Otcovo srdce”
 • možná spolupráca na organizovaní Dávidových stánkov (klikni na hlavičku Crescendo-Dávidové stánky) 
 • know-how pri zorganizovaní modlitebnej miestnosti 24/7 v tvojom meste.
 • know how pri rozbiehaní Domov modlitby v tvojom okolí.
 • pomoc pri organizovaní modlitebných raňajok a stretnutí kňazov, pastorov a vedúcich
  spoločenstiev,podnikateľov, pri modlitbách na mestských zastupiteľstvách… atď. v tvojom okolí.
 • pomoc nášho tímu pri tréningoch a pokračovaní modlitebnej evanjelizácie a príhovorných modlitieb za potreby mesta a na mestkých zastupiteľstvách
 • možná Premena Tour, alebo Dávidov stánok v tvojom meste. 
 • pomoc pri zorganizovaní rôznej inej služby, ktorá by mohla byť pomocov pre víziu PREMENA TOUR
 • pomoc pri zorganizovaní konferencie Otcovo srdce tréning pre tím tanečníkov v uctievaní vyučovania pre modlitebný tím,
AKO SA MOŽEM PRIDAŤ KU PODPORE EVANJELIZÁCIE V MESTÁCH?
 • Cieľom PREMENY TOUR je povzbudiť každé mesto, aby začalo aktívne investovať
  svoje zdroje do rozvíjania evanjelizačnej služby vo svojom meste aj po skončení turné,
  a preto sa snažíme pokryť výdavky turné hlavne z našich zdrojov a nebyť príťažou pre
  miestne spoločenstvá. Súčasťou programu je aj prípadná zbierka, ktorá pomáha pokryť
  naše náklady. PODPORA TOUR S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE! Povzbudzuje ťa,
  čo robíme?  Veľmi nám pomôžeš modlitebnou a finančnou podporou. Ak mate na srdci
  pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

  SK41 0900 000000 5165691682pre
  ČR: 228069709/0300

  Variabilný symbol: 2121 Do poznámky: prosím uveďte váš email
Ďakujeme! Tvoja správa bola odoslaná.
Nie je možné odoslať vašu správu. Prosím, opravte chyby a skúste to znova.

Máš na srdci ľudí kto​rí žijú v Tvojom meste? 
Chceš sa dozvedieť o Transformation Tour 
viac?

Máš ďalšie otázky na Transformation Tour 
alebo zorganizovať evanjelizáciu v Tvojom Meste 
NEVÁHAJ A NAPÍŠ NÁM :) !

twc@timothy.sk

Transformation tour / Premena Tour 
je súčasťou služby 
Timothy Worship Centra​ / 7T

www.twc.sk